Report

Hvad er fordelene ved elektrisk mobilitet for lastbiler?

#JoinTheGoodMove

Elektromobilitet

3min
E-Tech T driving in the sunset

Opbygning af morgendagens logistik

Elektriske køretøjer er med til at transformere bylogistikken og imødekomme det voksende behov for bæredygtige transportløsninger og optimeret drift. Det gælder især i gågader, som er lukket for køretøjer, der udleder lokale forurenende stoffer. Når de er støjsvage, kan de optimere ruter og tidsplaner (f.eks. natlevering) for at reducere trafikken og minimere forstyrrelser for fodgængere.

Bæredygtig mobilitet

  • Mindre CO2

CO2 har en dramatisk effekt på den globale opvarmning. For et 16-tons køretøj*, der bruges i byområder i Europa, gør elektrisk strøm det i øjeblikket muligt at halvere CO2-udledningen i gennemsnit (med næsten 50% i Tyskland og 80% i Frankrig, for eksempel). Denne reduktion bør være omkring 85% i gennemsnit i 2040.

*Mængden af emissioner er beregnet fra vugge til grav, med andre ord tager den højde for al den CO2, der udledes fra produktionen af lastbilen og den energi, der driver den, indtil slutningen af dens levetid.

 

  • Nul NOx

NOx eller nitrogenoxider spiller en stor rolle i luftforureningen: Ved høje koncentrationer er de en trussel mod folkesundheden på grund af deres effekt på åndedrætssystemet. Da de ikke har nogen lokale emissioner, løser batteridrevne lastbiler dette folkesundhedsproblem.

 

  • Støjsvage

Elektriske lastbiler er en effektiv løsning på støjforurening, som især er velkommen i byområder, hvor man eksperimenterer med natleverancer for at aflaste trafikken i dagtimerne. For eksempel udsender Renault Trucks E-Tech D 85 % mindre ekstern støj (- 8 dBA) i den lovpligtige forbikørselstest end dieselversionen.

Vidste du, at elektriske lastbiler kan være så støjsvage, at fodgængere eller cyklister måske ikke hører dem? Så for at dele vejen på sikker vis, udstyrer producenterne elektriske lastbiler med "noisemakers" for at give en kontinuerlig advarsel om deres tilstedeværelse og en højere advarsel om manøvrer såsom bakning.

D Wide E-tech collect truck in a city

Øget samlet effektivitet og øget komfort for en forbedret køreglæde

De elektriske lastbilers lavere støj- og vibrationsniveau gør det mindre trættende for chaufførerne at køre dem. Elektriske lastbiler er også kraftigere og mere effektive at køre end dieselkøretøjer, hvilket gør dem lettere at manøvrere i trafikken. Alle disse detaljer bidrager til at forbedre chaufførernes effektivitet og livskvalitet på arbejdspladsen.

Øget image for et brand

Offentlighedens opfattelse af lastbiler er ved at ændre sig. Chaufførerne er stolte over at sidde bag rattet i et accepteret køretøj. For ikke at nævne, hvad elektriske lastbiler repræsenterer med hensyn til image og tiltrækningskraft for transportvirksomheder som en del af deres engagement i bæredygtighed.

E tech D next to Lidl with driver

Få mere at vide om elektriske lastbiler

Kørsel med elektriske lastbiler

Renault Trucks E-Tech T Electric

Renault Trucks E-Tech C Electric

Set canonical URL
Off