JURIDISK MEDDELELSE

Off

JURIDISK MEDDELELSE

DIREKTØR FOR PUBLIKATION

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Brugen af webstedet www.renault-trucks.com er underlagt fransk lovgivning.

Renault Trucks SASU har udarbejdet dette websted til undervisningsbrug, personlig information og kommunikation. Du er velkommen til at gennemse webstedet efter ønske. Du kan kopiere oplysningerne på webstedet til personlig, men ikke kommerciel brug, forudsat at du bibeholder alle henvisninger til ophavsret og intellektuel ejendomsret, der er indeholdt heri. Det er derimod ikke tilladt at distribuere, ændre, overføre, genbruge, genudsende eller anvende oplysningerne på webstedet, herunder tekst, billeder, animationer og soundtrack, til offentlig eller kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Renault Trucks SASU. Adgang til og anvendelse af webstedet er underlagt følgende betingelser (“Almindelige betingelser”) og overholdelse af alle gældende love. Når du går ind på og gennemser webstedet, indebærer det din ubetingede accept af vores Almindelige Betingelser og en anerkendelse af, at de har fortrinsret over enhver anden aftale mellem brugeren og Renault Trucks SASU.

ALMINDELIGE BETINGELSER

1/ Indholdet af webstedet, uanset art (herunder fotografier, videoer, tekst, logoer, billeder mv.) er beskyttet af den intellektuelle ejendomsret, som Renault Trucks ejer eller har licens til

2/ Renault Trucks SASU vil bestræbe sig på kun at fremlægge præcise og opdaterede oplysninger på webstedet; der gives dog ingen garanti i denne henseende af Renault Trucks SASU, der ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser, som måtte påvirke indholdet af webstedet.

INDHOLDET AF DETTE WEBSTED LEVERES, SOM DET ER. DET ER VEJLEDENDE UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD OG MÅ IKKE OPFATTES SOM RÅDGIVNING.

Renault Trucks SASU forbeholder sig ret til at ændre og/eller korrigere indholdet af oplysningerne på webstedet til enhver tid og uden varsel, uden at Renault Trucks SASU, medlemmerne af netværket eller de ansatte kan holdes ansvarlige herfor. Renault Trucks SASU kan ikke på nogen måde garantere, at informationsindholdet er fuldstændigt og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle unøjagtigheder, urigtigheder, udeladelser eller typografiske fejl og for enhver skade som følge af svigagtig indtrængen af tredjepart, der fører til en ændring af oplysningerne på webstedet.

Renault Trucks SASU ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER AF ENHVER ART, DER SKYLDES BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER ET ANDET WEBSTED, DER ER TILGÆNGELIGT GENNEM ET HYPERLINK FRA DETTE WEBSTED, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE FINANSIELLE ELLER KOMMERCIELLE SKADER OG TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA I DIT INFORMATIONSADMINISTRATIONSSYSTEM ELLER ANDET, SELVOM Renault Trucks SASU UDTRYKKELIGT ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Renault Trucks SASU kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for uautoriseret brug eller i strid med nærværende betingelser, og som tilsidesætter tredjeparts rettigheder.

Renault Trucks SASU giver ingen garantier eller erklæringer af nogen art overhovedet om et andet websted, som du kan få adgang til via dette websted. Disse garantier og/eller erklæringer gives kun af bekvemmelighedsårsager og betyder ikke på nogen måde, at Renault Trucks SASU godkender eller accepterer et ansvar i relation til indholdet eller brugen af sådanne andre websteder.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde referencer eller henvisninger til produkter, serviceydelser mv. fra Renault Trucks SASU, der ikke markedsføres eller er tilgængelige i Danmark. Deres nøjagtighed kan derfor ikke garanteres. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Renault Trucks SASU har til hensigt at markedsføre disse produkter, serviceydelser mv. i Danmark. For at få yderligere oplysninger om, hvilke produkter, serviceydelser mv. der er til rådighed eller for at afgive en bestilling, bedes du kontakte den lokale forhandler.

3/ Enhver kommunikation eller information, der gives af brugeren til webstedet, enten med elektronisk post eller på anden måde, og som indeholder data, kommentarer eller forslag, vil blive betragtet som ikke-fortrolig og vil ikke være omfattet af nogen form for ejendomsret. Alt materiale, der overføres eller indsendes, kan derfor anvendes af Renault Trucks SASU og dets partnere til ethvert formål, herunder reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse og formidling. Endvidere kan Renault Trucks SASU frit bruge alle ideer, koncepter, knowhow og teknikker, der indgår i kommunikationen, der sendes til webstedet af en bruger, til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter ved hjælp af de pågældende oplysninger.

4/ Billeder af mennesker eller steder, der gengives på webstedet, tilhører enten Renault Trucks SASU eller anvendes med tilladelse. Brugen af disse billeder af brugeren eller en anden person er forbudt med forbehold for, at andet er udtrykkeligt anført i nærværende Almindelige betingelser eller i teksten på webstedet. Enhver uautoriseret brug af billederne kan udgøre en overtrædelse af love og bestemmelser, der gælder for ophavsret, varemærker, beskyttelse af privatlivets fred, reklame og kommunikation.

5/ Varemærker, logoer og handelsmæssige tegn (samlet betegnet “Mærker”), der er præsenteret på dette websted, er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der ejes af Renault Trucks og andre. Ingen tekst på dette websted kan fortolkes som en tilkendelse, i hvilken form det måtte være, af en licens eller retten til at bruge et eller flere af varemærkerne, uden skriftlig tilladelse fra dets ejer(e). Enhver brug af varemærkerne eller andre oplysninger, der præsenteres på webstedet, og som ikke udtrykkeligt er tilladt gennem nærværende Almindelige betingelser, er strengt forbudt. Renault Trucks SASU advarer om, at selskabet vil håndhæve sine immaterielle rettigheder med alle lovlige midler til sin rådighed, herunder domstolene.

Renault Trucks SASU har ikke kontrolleret alle de websteder, der er knyttet til dette websted, og kan ikke holdes ansvarlig for deres indhold. Brugerens adgang til websteder uden for dette websted eller et andet websted sker på eget ansvar.

6/ Renault Trucks SASU forbeholder sig ret til at ændre og opdatere nærværende Almindelige betingelser på ethvert tidspunkt. Disse ændringer og opdateringer er gældende for brugeren, som derfor regelmæssigt skal læse disse afsnit for altid at kende de Almindelige betingelser, som er gældende og omfatter brugeren.

KREDITTER

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting

GOOGLE ANALYTICS

Dette websted anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender også cookies. De oplysninger, der genereres af Googles cookie gennem din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) sendes til en Google-server i USA og bevares her. Google bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet for at udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet og tilbyde andre tjenester i forbindelse med webstedets brug og brugen af internettet. Disse data vil af Google blive videresendt til tredjepart, hvis påkrævet ved lov, eller hvis en tredjepart behandler oplysningerne på Googles vegne. Google forbinder under ingen omstændigheder din IP-adresse med andre Google-data. Ved at bruge dette websted accepterer du behandlingen af data om dig, indsamlet af Google, på ovennævnte måde og til ovennævnte formål.

Vi gør opmærksom på, at vores websted anvender Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp ()” for at forbedre beskyttelsen af data. IP-adresser registreres og behandles i en forkortet version. En direkte forbindelse til en person under analyse af brugen af vores websted er derfor udelukket.

Du kan afvise oprettelsen af Google Analytics’ cookies med udvidelsen af din webbrowser. Du kan udøve din ret til straks at tilbagekalde Google Analytics’ indsamling, behandling og brug af dataene. Du kan gøre dette ved at installere Google Analytics’ udvidelse til deaktivering til webbrowsere. Dette vil forhindre, at Google Analytics opbevarer oplysninger om dit besøg på vores websted. Bemærk, at hvis du afviser, at cookies gemmes på din computer, eller hvis du sletter dem, der er gemt, vil en række funktioner ikke eller ikke længere fungere, og de er ikke desto mindre nødvendige for at navigere i bestemte områder på vores websted.

Du kan læse mere om cookies ved at klikke her.