Kuljetusratkaisu

Alternative energikilder : Vores vision

2min
Renault Trucks T on the road

Vores vision

Alternative nergies by Renault Trucks

Vores ideologi

Emissionsnormerne for lastbiler er mange år forud for emissionsnormerne for biler. Partikler, NOx og alle andre forurenende emissioner er blevet reduceret næsten ned til nul, især med den nuværende Euro 6-D. Udskiftning af den gamle generation af køretøjer med nyere køretøjer er således en betydelig løftestang til at reducere luftforureningen.

Bekæmpelse af den globale opvarmning og reduktion af drivhusgasemissioner er blevet et vigtigt anliggende. Reduktion af CO2-emissioner er vores industris nye prioritet.

Der findes ikke noget perfekt alternativ til at erstatte dieselolie i alle køretøjer og på alle markeder på en effektiv måde. Det, vi gør, er at foreslå den rigtige transportløsning, på det rigtige sted og med den rigtige energiløsning.

Diesel er som brændstof fortsat et godt svar på transportindustriens behov, især i forbindelse med regional og international transport, hvor diesel vil forblive et dominerende brændstof i mange år endnu. At udelukke "alt diesel" er ikke ensbetydende med at udelukke diesel.

Den bedste løsning til at reducere fjerntransportens miljømæssige fodaftryk er fortsat at fokusere på at reducere brændstofforbruget. Næste generation af biobrændstoffer, især syntetiske paraffinbrændstoffer (HVO, XTL...), vil også bidrage til yderligere CO2-reduktioner.

På kortere afstande eller tættere på byområder er komprimeret naturgas - CNG - et modent svar på transportindustriens udfordringer. Det bidrager til at forbedre luftkvaliteten i byerne og er en gennemprøvet løsning. Naturgas er dog fortsat en overgangsenergi, da samfundet forventer et gennembrud med hensyn til emissioner i forhold til diesel.

Den ultimative transportløsning for byområder skal nå nul emissioner. Elektromobilitet er helt klart løsningen for byområder, og den skal være obligatorisk fra 2025. Med mere end 10 års omfattende udvikling og kundesamarbejde på dette område er Renault Trucks klar til at gøre elektriske lastbiler til den nye standard i bymiljøet.

Set canonical URL
Off