Transport solution

Kørsel med CNG-lastbiler

Grøn energi

1min
Renault Trucks D CNG

Hvad er CNG - komprimeret naturgas?

NATURGAS er den metangas, der anvendes til opvarmning eller madlavning i hjemmet. Den kan leveres på to måder:

  • Fra underjordisk udvinding: "fossil gas"
  • Ved omdannelse af husholdningsaffald og grønt affald: "biogas", en vedvarende energi, der understøttes af en hurtigt voksende industri.

CNG (KOMPRIMERET NATURGAS) komprimeres ved højt tryk (200 bar) og omgivelsestemperatur og kan derfor let transporteres.

Dette er det valg, som Renault Trucks har truffet for at imødekomme distributionsbehovene.

Renault Trucks D CNG

Samlede omkostninger ved ejerskab (TCO)

Naturgas er billigere end diesel og kræver ikke AdBlue. Energiomkostningerne kan reduceres med op til -18 % (NGVA-undersøgelse).

Fleksibel drift uden partikelfilter, AdBlue eller regenerering.

Opladning og autonomi

CO2-emissioner reduceret ned til -70%* med biogas, en vedvarende og tilgængelig energi

* fra brønd til hjul, sammenlignet med et dieselkøretøj

På "fast-fill" stationer kan tankning tage kun få minutter, ligesom ved dieseltankning. Tankning er fuldstændig sikker takket være stik, der er kompatible med NGV1- og NGV2-standarderne

Fire varianter af gastanke på op til 240 kg giver en rækkevidde på op til 800 km.

Set canonical URL
Off