Pressemeddelelse

Pressemeddelelse: Renault Trucks resultater 2020

4min
Portrait de Bruno Blin, président de Renault Trucks SAS
Pressemeddelelse om resultatet for 2020

Pressemeddelelse: Resultater 2020

I et år præget af en hidtil uset sundhedskrise var Renault Trucks’ prioritet at opretholde sine kunders aktiviteter. Over 90% af Renault Trucks’ salgs- og servicevirksomheder fortsatte med at byde kunderne og deres lastbiler velkomne, da pandemien var på sit højeste. Trods en nedgang i volumen med i alt 41.117 køretøjer faktureret i 2020, har Renault Trucks opretholdt sin markedsandel. En positiv indikator er, at Renault Trucks har registreret en stigning på 12% i ordrer sammenlignet med året før.

Over 90% af Renault Trucks salgsnetværk forblev åbne, da epidemien var på sit højeste niveau. For at varetage medarbejdernes sikkerhed besluttede Renault Trucks den 18. marts 2020 at lukke sine fire franske fabrikker. Produktionen blev gradvist genoptaget fra 23. april 2020. Renault Trucks' prioritet i 2020 var imidlertid at hjælpe kunderne med at fortsætte deres aktiviteter, hvilket var afgørende under krisen. I løbet af nedlukningen i marts lykkedes det producenten at holde mere end 90% af sit salgs- og servicenetværk åbent globalt, takket være indførelsen af strenge sundheds- og sikkerhedsregler.

Nedgang i fakturering, men stigende antal ordrer Pandemien og den deraf følgende økonomiske krise havde en stor påvirkning på markedet for tunge lastbiler i 2020. Renault Trucks’ faktureringsvolumen i 2020 fulgte markedstendensen og faldt med 24% til 41.117 køretøjer.

Faktureringen fordeler sig som følger:

Opdeling af fakturering pr. destination Europa (undtagen Frankrig): 19.019 køretøjer faktureretFrankrig: 17.937 køretøjer faktureretResten af verden: 4.161 køretøjer faktureret

Opdeling af fakturering pr. vægtklasse Tunge og mellemtunge køretøjer: 26.246 fakturerede køretøjer Lette køretøjer: 14.871 køretøjer faktureret

En positiv indikator er værd at bemærke for 2020, idet Renault Trucks registrerede en stigning på 12% i ordrer sammenlignet med 2019.

Bibeholder markedsandel i Europa, ubestridt leder i Frankrig I Europa har Renault Trucks takket være diverse tiltag og fleksible tilbud, der er specielt tilpasset kundernes behov i krisetider, bibeholdt sin position i et turbulent marked. På det europæiske marked for køretøjer over 6 tons registrerede den franske producent en stabil markedsandel på 8,5% i 2020. Markedsandelen forblev uændret i segmentet over 16 tons på 8,8% og i mellemsegmentet (6-16 tons) steg andelen med 0,3 point til 6,6%.

I Frankrig forbliver Renault Trucks markedsleder på sit hjemmemarked med en markedsandel i segmentet over 6 tons på 28,3%, en stigning på 0,6%.

Renault Trucks registrerede i sidste kvartal af 2020 en ordreforøgelse på 40% sammenlignet med året før (4. kvartal 2020 mod 4. kvartal 2019).

Internationalt salg steg med 16% Internationalt registrerede Renault Trucks en stigning på 16% i sit fakturerede salg.

2020 blev især præget af en stærk genopretning i Algeriet, et historisk marked for Renault Trucks med 1.100 fakturerede lastbiler, en stigning på 80% i forhold til 2019. Takket være monteringsanlægget i Meftah har den franske producent konsolideret sin førende position i Algeriet med en 47,8 % andel i segmentet over 16 tons.

På det tyrkiske marked opnåede Renault Trucks meget stærk vækst i faktureret salg og steg fra 640 køretøjer i 2019 til 1.061 i 2020.

Gode præstationer i Afrika syd for Sahara er værd at bemærke, hvor Renault Trucks tilbyder et dedikeret udvalg af brugte køretøjer (Renault Trucks T X-Port og T X-64, tilrettet på Used Trucks fabrikken). Renault Trucks sælger også en særlig ekstra sikker udgave af K-serien på disse markeder, Renault Trucks K Safety Edition.

Rekordvolumener for brugte lastbiler, en stigning på 9% Brugte lastbiler er et strategisk område for Renault Trucks. Producentens forretning vedrørende specifikationen af nye lastbiler (med henblik på deres fremtidige adgang til markedet for brugte lastbiler) samt initiativer, der blev introduceret under pandemien med hensyn til finansieringsfleksibilitet, mulighed for kontraktændringer osv., gjorde det muligt for producenten at klare sig godt i 2020. Renault Trucks registrerede et rekordstort antal i fakturering med 10.308 fakturerede brugte køretøjer, en stigning på 9% i forhold til 2019.

Renault Trucks har også øget sin position med hensyn til Used Trucks services betydeligt med en stigning i servicepenetration med 4 point i forhold til 2019 til 28%. Antallet af brugte lastbiler solgt med en Selection-garantikontrakt steg også med 25% i 2020.

En unik position på markedet for brugte lastbiler Renault Trucks anvender en innovativ tilgang til markedet for brugte køretøjer. Denne strategi er unik på markedet og er baseret på upcycling og genanvendelse.

Den bedste illustration af dette er Used Trucks lastbilfabrikken, et specialværksted til transformation af brugte lastbiler, som en del af produktionsanlægget i Bourg-en-Bresse. De opbygninger, der er udført der, er genstand for specifikke udviklings- og designundersøgelser, og hvad angår den industrielle fremstillingsproces og kvalitetskontrol, opfylder de samme høje standarder som dem, der gælder for fremstilling af nye køretøjer. 500 ekstra køretøjer blev produceret på Used Trucks fabrikken i 2020, og nye modeller blev lanceret i år, såsom Renault Trucks T X-64, et køretøj dedikeret til det afrikanske og mellemøstlige marked.

Renault Trucks forfølger også implementeringen af sin egen genanvendelse og genbrug af dele til tunge godskøretøjer med Indra Automobile Recycling. Dette projekt er godkendt af det franske ADEME miljøagentur.

Set canonical URL
Off