Testimonial

Feldschlösschen : Siden 2013 har vores elektriske lastbiler givet os en konkurrencefordel

#JoinTheGoodMove

Distribution

Elektromobilitet

4min
Renault Trucks D Z.E. Carlsberg

Thomas Stalder er VP Customer Supply Chain i Carlsberg Groups datterselskab Feldschlösschen, det største bryggeri og drikkevareleverandør i Schweiz. I sit interview understreger han det strategiske bidrag fra elektriske lastbiler til CO2-neutral logistik.

Renault Trucks D ZE Illustration Carlsberg Feldschlösschen

 

Kan du præsentere din virksomhed og dens marked? Feldschlösschen blev grundlagt i 1876 af Theophil Roniger og Mathias Wüthrich og har været markedsleder i Schweiz i mere end 120 år. Virksomheden beskæftiger 1.200 medarbejdere på 21 forskellige steder i Schweiz. Vi brygger øl på to produktionscentre: Rheinfelden og Sion. Vi producerer sodavand og mineralvand på flaske i Rhäzüns. Ølmarkedet i Schweiz er stabilt, men antallet af bryggerier er i konstant vækst. Vi har det største antal bryggerier pr. indbygger i verden. Markedet er således meget konkurrencepræget.

 

Deres virksomhed er forpligtet til at beskytte miljøet. Hvad er de vigtigste resultater på dette område? Med vores program "Together Towards ZERO" har vi sat ambitiøse mål på fire nøgleområder: CO2-fodaftryk, vandspild, ansvarlig drikkevareproduktion og arbejdsulykker. Hvad angår CO2-fodaftryk, har vi øget vores andel af selvproduceret vedvarende energi i det seneste år fra 50 % til 66 %. Dette har været muligt gennem udnyttelse af biogas fra vores egne aktiviteter samt anvendelse af alkohol fra produktionen af alkoholfri øl, som vi bruger til varmeproduktion.

 

Hvad gør dig særligt stolt af dit professionelle og personlige engagement i miljøbeskyttelse? Øl er et naturprodukt. Vi får vores råvarer direkte fra naturlige kilder og har derfor altid haft et tæt forhold til miljøet. Miljøbeskyttelse har været et vigtigt tema for os i flere årtier. Vi har sat os klare mål, vi har tilsluttet os klimaaftalen fra Paris og planlægger at være kulstofneutrale i 2030. Vi har identificeret adskillige foranstaltninger, som vil hjælpe os med at reducere vores påvirkning til nul gennem vores egen indsats.

Jeg er stolt over, at vi har taget endnu et vigtigt skridt på vejen til CO2-neutral logistik med anskaffelsen af elektriske lastbiler. Vi har forberedt os på dette skridt i nogle år. Allerede i 2008 indførte vi den første flåde af E-køretøjer til kundeudleveringer. Vi har konsekvent gjort brug af jernbanerne som en del af vores logistiknetværk. Men jeg er også stolt af andelen af vedvarende energiproduktion fra vores egen virksomhed, som nu er nået op på 66 %, bl.a. ved hjælp af alkohol fra alkoholfri øl.

Jeg er også personligt engageret i at reducere mit CO2-fodaftryk så meget som muligt. Jeg bor energieffektivt uden brug af fossile brændstoffer, producerer elektricitet i mit eget hjem som selvforsyner, og vi bruger en elbil til korte ture, som kører på vores hjemmegenererede elektricitet.

Hvilken rolle spiller de elektriske lastbiler i Carlsberg-koncernens og Feldschlösschens CO2-frie leveringspolitik? De elektriske lastbiler er et vigtigt bidrag til vores mål om CO2-neutral logistik, en vigtig del af vores plan. Vi bruger jernbane til de længste leveringsrejser og elektriske lastbiler til de kortere. Vi vedtog denne politik for nogle år siden og har arbejdet konsekvent for at nå den. Vi har en vision om CO2-neutral logistik, og vi begyndte meget tidligt på denne rejse med indførelsen af elektriske lastbiler. Vi indførte de første 18-tons lastbiler i Schweiz allerede i 2013. Vi har gennemført mange test, og det schweiziske føderale teknologiske institut (ETH) i Zürich har udført en undersøgelse for os og leveret en økologisk og økonomisk analyse. Vi har stor erfaring bag os, og vi ønsker at bruge den til at gøre yderligere fremskridt inden for elektromobilitet.

 

Hvorfor har De besluttet at købe 20 D Wide Z.E.-køretøjer fra Renault Trucks? Efter at have testet de første 18-tons elbiler i 2013 og gennemgået vores erfaringer tog vi for over fem år siden beslutningen om at skifte til elbiler. Da vi talte med Renault Trucks, blev vi hurtigt klar over, at mulighederne er til stede hos dem, og vores planer om at skifte hurtigst muligt blev forstået. Vi arbejder meget tæt sammen med Renault Trucks og diskuterer meget åbent og konstruktivt, hvilket overbeviste os om, at de var den rigtige partner. Desuden er finansieringsløsning, som blev foreslået af Renault Trucks Financial Services, hjalp os med at træffe vores beslutning og underskrive kontrakten om 20 D Wide Z.E.-lastbiler.

Hjælper de elektriske lastbiler dig med at opnå en konkurrencefordel? Da miljøspørgsmål er blevet vigtigere for forbrugerne, er det helt sikkert en fordel at bruge denne teknologi. På denne måde kan vi vise kunderne, at vores mål ikke blot er abstrakte på papiret, men at de rent faktisk gennemføres. Men vores ambitioner går længere tilbage end det. Vores ambition om at være CO2-neutral eksisterede længe før klimademonstrationerne. Som virksomhed er vi overbevist om, at vi skal være os vores ansvar over for fremtidige generationer bevidst, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at efterlade et uskadt miljø.

 

Opvejes de ekstra omkostninger ved elektriske lastbiler af økonomiske fordele for din virksomhed? Vi har naturligvis foretaget en økonomisk vurdering af de elektriske lastbiler. Trods alt skal vi være parate til at investere i ny teknologi, selv om den i første omgang ikke er mere økonomisk end lastbiler, der kører på fossile brændstoffer. I det lange løb er det det rigtige skridt.

 

Hvad betyder en elektrisk flåde i forhold til leveringsorganisationen? Vores chauffører skal vænne sig til de elektriske lastbiler, men de er stolte af at køre dem og glade for, at Feldschlösschen også på dette område indtager en pionerrolle, og at de er en del af den. Bortset fra, at chaufførerne skal uddannes i starten, er der ikke ændret noget. Vi leverer stadig dagligt til vores kunder, som vi altid har gjort.

 

Hvilke fordele forventer De af Deres investering? At vi når vores CO2-mål. Og at vi får mere erfaring med denne nye teknologi.

 

Hvordan ser du fremtiden for logistik og elektromobilitet? Kombinerede jernbane-elektromobilitetsmodeller, som vi nu har udviklet, kan også være en model for andre virksomheder i fremtiden.

Set canonical URL
Off