Fritagelse - Brug af foto og/eller video, der deles på sociale medier

Off

Du har delt et foto eller en video eller andet indhold (nedenfor benævnt "Brugerindhold") på sociale medier. Renault Trucks ønsker at bruge brugerindholdet til kommunikations- og markedsføringsformål (og især på vores websteder).

Når du svarer på vores opfordring til at dele dit Brugerindhold med hashtagget #YESRENAULTTRUCKS, accepterer du, at Renault Trucks bruger dit Brugerindhold i overensstemmelse med de betingelser, der er anført nedenfor:

  • Du giver Renault Trucks ret til at repræsentere, reproducere, tilpasse og mere generelt distribuere og bruge dit brugerindhold, der er lagt ud på Instagram, Facebook og Twitter, samt dit håndtag på de sociale medier, dit ID på de sociale medier, dit profilbillede, dine billedtekster og de oplysninger om din placering, som du eventuelt har indsat i dit indhold ("brugerindhold").
  • Renault Trucks tilbyder ingen kompensation for brugen af brugerindholdet.
  • Renault Trucks har tilladelse til at bruge brugerindholdet i både trykt og digitalt format, herunder offentliggørelse på Renault Trucks' websted eller i andre digitale kanaler.
  • Hvis dit indlæg indeholder et tilsagn eller et vidnesbyrd til fordel for vores produkter og tjenester, bekræfter du endvidere, at det er et oprigtigt og sandt udtryk for din ærlige overbevisning baseret på brugen af Renault Trucks' produkter, og at du har offentliggjort en eventuel gratis produktmodtagelse eller et incitament til gengæld for dit indlæg.
  • Du bekræfter og anerkender, at: (i) du er indehaver af alle de rettigheder, der er knyttet til brugerindholdet og/eller at enhver person, der nyder godt af intellektuelle ejendomsrettigheder eller personlighedsrettigheder knyttet til brugerindholdet, har givet dig tilladelse til at give dig de rettigheder, der er nævnt heri; at (ii) Renault Trucks' brug af dit brugerindhold ikke vil overtræde nogen lov eller krænke nogen rettigheder for tredjeparter. Renault Trucks har ret til at afsløre din identitet over for enhver tredjepart, der hævder, at Brugerindholdet krænker dens rettigheder, og at (iii) du er indehaver af tilladelserne vedrørende billedrettighederne for de personer, der optræder på billederne.
  • Renault Trucks har ret til at bruge brugerindholdet i 5 år. Efter denne periode vil brugsretten blive fornyet ved stiltiende aftale i 1 år. Enhver part kan opsige dette samtykke. Fra datoen for tilbagekaldelsen af samtykket vil Renault Trucks ophøre med at bruge billedmaterialet til offentliggørelse af nye dokumenter. Der kræves en rimelig frist af administrative årsager for at trække brugerindholdet tilbage fra databasen. Enhver publikation af enhver art, som indeholder brugerindholdet før tilbagetrækningsdatoen, vil stadig blive anvendt.

Dette afkald er underlagt fransk lov, og enhver tvist, der måtte opstå, er underlagt den eksklusive jurisdiktion af retten i Lyon.

Opsigelsen skal ske pr. e-mail (contact_comj@renault-trucks.com) eller pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelse på den nuværende adresse: Service Juridique, 99 Route de Lyon, Boîte TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEX, Frankrig.

Du godkender hermed at være blevet informeret i overensstemmelse med forordningen (lov af 6. januar 1978 og GDPR) om, at du har ret til indsigt og ret til at anmode om berigtigelse af personoplysninger, der er meddelt Renault Trucks. Udøvelsen af disse rettigheder skal ske online eller pr. post (- AB Volvo - Att : Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, - SE-405 08 Göteborg, Sverige).

 

Betingelserne i denne overdragelse af rettigheder kan blive opdateret af Renault Trucks fra tid til anden: Kontroller dem hver gang Renault Trucks bruger dit brugerindhold, før du giver din tilladelse.

Du godkender hermed, at Renault Trucks må bruge fotografier og/eller videoer af mig i henhold til ovenstående vilkår og betingelser og til ovenstående formål.