Det professionelle netværk fra Renault Trucks holder også åbent under COVID-19-krisen. At holde dig kørende er 1. prioritet. Vi tager naturligvis alle nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger for at mindske smittefaren for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Nyheder


 

31.08.2016

Renault Trucks forhandler- og servicenetværk

Serviceudbud styrkes

Det er nu et år siden, at Renault Trucks blev fuldt indlemmet i familien – Volvo Trucks netværket – og det har været en positiv proces, hvor serviceudbuddet til Renault Trucks’ kunder er blevet styrket på en lang række områder.

Det brede serviceudbud, som Volvo Trucks tilbyder sine kunder, er nu blevet udvidet til også at gælde Renault Trucks kunderne. Medarbejderne på Volvo Trucks’ landsdækkende serviceanlæg har forberedt sig grundigt og er klædt godt på til opgaven. Reservedels- og værkstedspersonalet er målrettet blevet uddannet til at servicere Renault-kunden og Renault Trucks’ brede produktprogram. Der er blevet udpeget en Renault Trucks ambassadør på hvert enkelt serviceanlæg, som skal sikre, at Renault-kunden får den ønskede service, og at organisationen holder momentum i Renault Trucks kundens favør.

Og processen fortsætter, understreger servicedirektør Jens Egeskov fra Volvo Group Trucks Danmark A/S. ”Vi har samlet nogle erfaringer, og vi fortsætter med at målrette vores service. Vi er til for kunderne og vi ønsker at indrette vores forretning efter kundens ønsker og behov. Det ligger i vores dna”, fortæller han.

Renault Trucks og Volvo Trucks har gode forudsætninger for at afdække kundernes ønsker og behov, idet medarbejderne på alle niveauer er klædt på til kundekontakt og til at servicere kunden på den bedste måde. Volvo Trucks har en række kundeløfter, som medarbejderne efterlever i det daglige, ligesom man løbende evaluerer kundernes tilfredshed via spørgeskemaundersøgelser. Er der forhold, der skal rettes op på, iværksætter Volvo Trucks hurtigt en dialog med kunden for at genskabe tilliden og tilfredsheden. Ingen kunder bliver glemt eller ladt i stikken med deres kritik. Hele dette finmaskede servicekoncept er med familieforøgelsen også blevet en del af Renault Trucks’ serviceudbud.

Det høje ambitionsniveau på serviceområdet gælder alle filialerne i netværket – såvel dem, der hører under Volvo Truck Center som dem, der drives af de private forhandlere – Skifter Lastbil A/S, Autohuset Vestergaard A/S og Titan Lastvogne A/S. I alt et servicenetværk bestående af 20 servicepunkter i Danmark. ”Kunderne skal vide sig sikre på et højt og ensartet serviceniveau, uanset hvor i landet de vælger at besøge vores serviceanlæg”, fortæller Jens Egeskov.

Kunderne har taget godt imod det fælles servicekoncept for Volvo Trucks og Renault Trucks. Service- og værkstedschef Michael Korsgaard fra IBF i Ikast, der har cirka 200 lastbiler i daglig drift over hele landet, ser kun fordele ved sammenlægningen. ”Vi har fået et værksted mindre at besøge, når vores Renault og Volvo lastbiler kan komme på samme værksted. Vi har godt nok eget værksted, men vi benytter også eksterne værksteder rundt om i Danmark. Det kan forbedre vores effektivitet og nedetid. Vi er fuldt ud tilfreds med den service, vi får på Volvos værksteder, fortæller Michael Korsgaard.

Selvkørende Volvo-vognmand Rolf Holmslykke i Herning, der administrerer servicebehovet for virksomheden Sand Distributions fem Renault Premium lastbiler, ser også klare fordele. ”Det er et plus, at Volvos værksteder ligger inde med alle de nødvendige reservedele til både Renault og Volvo. Jeg er gennem mange år kommet på Volvos værksteder i Padborg, Aabenraa og Herning og er meget tryg ved reservedels- og værkstedspersonalets ekspertise. De er dygtige, fleksible og serviceorienterede, og det letter mig i mit arbejde”, fortæller Rolf Holmslykke.