Det professionelle netværk fra Renault Trucks holder også åbent under COVID-19-krisen. At holde dig kørende er 1. prioritet. Vi tager naturligvis alle nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger for at mindske smittefaren for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Nyheder


 

30.05.2013

NEDSÆTTELSE AF BRÆNDSTOFFORBRUGET

Lastbilbranchen er tvunget til at nedsætte brændstofforbruget.

NEDSÆTTELSE AF BRÆNDSTOFFORBRUGET

I øjeblikket kører langt de fleste af verdens lastbiler på diesel, der indtil nu har haft den bedste udnyttelsesgrad, men det bliver stadigt sværere og dyrere at producere. For at nedsætte kundernes brændstofudgifter har Renault Trucks i adskillige år arbejdet på at udvikle teknologiske værktøjer og løsninger, så lastbilernes brændstofforbrug kan nedsættes. Siden 1975 er brændstofforbruget i lastbilerne faldet med omkring 40 % og Renault Trucks vurderer, at det i de nærmeste år vil være muligt at nedsætte brændstofforbruget yderligere.

For at nå målet nu, skal man gøre bilerne mere effektive og give førerne en bedre uddannelse samt benytte mere IT i bilerne. Det er grunden til, at Renault Trucks anbefaler en overordnet tilgang til nedsættelse af brændstofforbruget for at opnå konkrete og afgørende resultater i længden.

Nedsættelsen af brændstofforbruget er centralt i designet og udviklingen af de nye modeller. Fra starten er førerhusene på Langdistance- og Entreprenør-modellerne blevet designet med det formål at sikre optimal aerodynamik og Renault Trucks har valgt at tilbyde sine kunder en række gennemprøvede modeller, som kører på alternative drivmidler afhængig af det konkrete brug. Disse alternative løsninger er i dag driftssikre og opfylder til fulde behovet hos de kunder, som har valgt disse løsninger.

El-drevne køretøjer er særligt velegnede i bymiljøer og til kørsel i byernes yderområder, og Renault Trucks har derfor i de seneste to år haft den meget støjsvage model Maxity, der er 100 % el-drevet, på produktprogrammet.

Hybrid-teknologien, hvor diesel-motoren og el-motoren samarbejder i samme bil, giver større rækkevidde og denne teknologi passer til distribution i byområder og i udkanten af byer, hvor der køres flere kilometer. Renault Trucks har de seneste to år valgt at benytte denne løsning i Renault Premium Distribution-modellerne fra 19 til 26 ton. Premium Distribution fås ligeledes med gasdrift (LPG), da gas er fordelagtigt på grund af mindre støj end ved dieseldrift, og der udledes mindre røggasser og partikler til atmosfæren.

Indsatsen på aerodynamik-området blev udvidet i forbindelse med det industrielle designstudie CX/03, som blev lanceret i september 2012. Med en hældning på forruden på 12° bryder førerhuset bedre fartvinden, hvorved brændstofforbruget mindskes. Den samme hældningsvinkel findes også på de nye Renault Trucks, der endvidere arbejder med muligheden for at genvinde energi fra udstødningen med henblik på at nedsætte brændstofforbruget.

Endelig er udvikling af værktøjer beregnet til føreren en ikke ubetydelig kilde til brændstofbesparelser i fremtiden.

Renault Trucks fortsætter sit forskningsarbejde inden for alternative energiformer og eksperimenterer i øjeblikket med el-drift på biler med større tonnage. Det gælder f.eks. i Schweiz og i Frankrig, hvor de 100 % el-drevne Midlum-modeller på 13 og 16 tons kører under virkelige forhold for Nestlé og Carrefour.

For så vidt angår fjerntransport anser Renault Trucks flydende naturgas (LNG) for at være det eneste alternativ til diesel. I flydende tilstand fylder gassen mindre, og en større mængde kan således hældes på lastbilen end ved komprimeret gas. Da energiforbruget er en stor post ved fjerntransport stiller Renault Trucks en række konkrete og effektive værktøjer og tjenester til rådighed for sine kunder samt en række af lastbiler, der er driftssikre og brugstilpassede samtidig med at de benytter alternative fremdriftsmidler. Renault Trucks investerer stadig i forskning og udvikling for at kunne tilbyde nye teknologier og med henblik på yderligere at forbedre eksisterende løsninger. Udviklingen af de nye modeller er det bedste bevis herpå, idet de nye modellers forbrug vil være mindre end de nuværende modellers, og det på trods af de strenge krav, som ligger i den kommende Euro 6 emissionsnorm.

 

Yderligere oplysninger kontakt venligst:

Marie-Louise Heidelberg +45 4139 3216 Mail: marie-louise.heidelberg@renault-trucks.com