Det professionelle netværk fra Renault Trucks holder også åbent under COVID-19-krisen. At holde dig kørende er 1. prioritet. Vi tager naturligvis alle nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger for at mindske smittefaren for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Tilbehør, reservedele, tjenesteydelser

Garantibetingelser

Garantibetingelser 2 års garanti på monterede dele

Standardgarantien på reservedele og den 2-årige garanti på monterede dele er underlagt følgende betingelser:

 • Kun originale Renault Trucks-dele er dækket
 • Købsbevis på reservedele (original faktura) fra det autoriserede Renault-Trucks-værksted skal fremvises af den person, der fremsætter garantikravet.
 • Delen og køretøjet har været til eftersyn og er vedligeholdt i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
 • Delen og køretøjet er blevet brugt til det tilsigtede formål.
 • Plomberingerne på delen er ikke brudt.
 • Delen eller køretøjet har ikke været overbelastet.
 • Dele, der er blevet repareret eller udskiftet i henhold til denne garanti, vil være dækket i resten af den oprindelige  garantiperiode.

For den 2-årige garanti på monterede dele gælder også følgende:

 • Bevis på montering (original faktura) skal fremvises af den person, der fremsætter garantikravet.
 • Delen skal være korrekt monteret i det Renault Trucks-køretøj, som den var beregnet til, og af en kvalificeret mekaniker 1), som har gennemført et Renault Trucks-godkendt kursus i det relevante køretøj, har adgang til de seneste relevante tekniske Renault Trucks serviceoplysninger og bruger Renault Trucks specialværktøj til reparationen.
 • Nødhjælp 2) og dækning af følgeskader er kun gældende, hvis garantireparationen eller udskiftningen er udført af et autoriseret Renault Trucks-værksted.
 • For at være kvalificeret til nødhjælp skal det vurderes, at køretøjet udgør en fare for trafiksikkerheden, hvis der køres i det, eller at det ikke kan køres til det nærmeste autoriserede Renault Trucks-værksted på grund af den defekte del.
 • Følgeskader er begrænset til originale Renault Trucks-dele, der er beskadigede, som en direkte følge af den defekte del, der er dækket af denne garanti.

 

1) Dette gælder ikke køb og monteringer, der er udført af kunden på dennes egne køretøjer. Det inkluderer dog monteringer, der er udført af kvalificerede teknikere, der arbejder inden for Volvos autoriserede netværk, og inden for EØS og Schweiz inkluderer det også monteringer, der er udført af kvalificerede mekanikere, der ikke er del af Volvos autoriserede netværk, forudsat at de kvalificerede mekanikere opfylder de standarder, der er angivet af Volvo, og forudsat at de relevante dele er købt fra et autoriseret Volvo-værksted i EØS eller Schweiz og monteret på en tredjeparts køretøjer.

2) Nødhjælp er tilgængelig på udvalgte markeder.